Is Urban Farming energieverspilling?

Het altijd weer terugkerend argument tegen urban farming is: Dat kost toch veel te veel energie? Waarom zou je lampen gebruiken als buiten de zon schijnt? Daarbij gaat men er van uit dat de zon voor niks schijnt. Dit aloude gezegde (voor niks gaat de zon op) blijkt echter in de praktijk weerbarstiger te zijn dan vermoed wordt. Je hoeft weliswaar niks te betalen om iedere dag de zon op te zien gaan, maar voor de landbouwer zitten hier haken en ogen aan: Soms is er te veel zon, soms te weinig en in alle gevallen kost dat geld. In extreme gevallen wordt naar de overheid gekeken om de geleden schade (deels) te vergoeden, want extreme weersomstandigheden kunnen niet meegenomen worden in de verzekering. Dus voor niks…?  Lees hier meer over de ‘gratis’ zon.
Urban farmers gebruiken stroom, voor de verlichting (het meeste) en er wordt natuurlijk ook veel water rondgepompt en lucht gecirculeerd. Voor deze stroom betalen de urban farmers het volle tarief. Er zijn dus veel ontwikkelingen op het gebied van het energiezuiniger maken van de verlichting. Door middel van LED verlichting zijn flinke stappen gezet in de energiebesparing. Een bijkomend voordeel van deze energiezuiging verlichting is dat hierdoor minder warmte wordt gecreëerd en de noodzaak tot koelen is komen te vervallen (grotendeels). Een goed geïsoleerde ruimte hoeft dus niet extra verwarmd te worden. Er is dan ook geen of nauwelijks sprake van gasverbruik bij indoor farmers in tegenstelling tot de meeste glastuinbouw. Daar wordt nog volop gas gestookt. Het gas is voor tuinders zo goedkoop gemaakt dat ze met dat gas vaak hun eigen stroom opwekken middels gasturbines. (hoe goedkoop? zie dit artikel op boerderij.nl)
Het verschil tussen gas en electriciteit is dat gas een fossiele brandstof is en bovendien eindige reserves kent. Het verbranden van gas heeft negatieve gevolgen voor ons milieu en het winnen van gas heeft ook zo z’n nadelen, vraag maar in Groningen. Bij elektriciteit heb je nog de keuze wat de energiebron is en het mooie is dat de ontwikkelingen dusdanig zijn dat hernieuwbare bronnen goedkoper zijn geworden (of dat moment al heel dicht genaderd zijn) dan stroom uit fossiele brandstoffen. Je kunt dus op 2 vingers uitrekenen dat duurzame electriciteit straks goedkoper wordt dan vieze stroom. Daarmee zullen de subsidies op gas komen te vervallen en zal de glastuinbouw zich moeten voorbereiden op nieuwe technieken (zoals nu in urban farming worden toegepast).
Dus resumerend: Ja, urban (indoor) farming is nú nog duurder vanwege de stroomkosten. Als op termijn de gassubsidies voor glastuinbouw wegvallen zullen de verschillen in productiekosten in het voordeel van urban farmers vallen, aangezien verlichting minder energie kost dan verwarming. Door echter volledige controle te hebben over het groeiklimaat van de planten kan een hoge kwaliteit en continuïteit gegarandeerd worden. Het betekent dat urban farmers zich vooralsnog richten op producten met een hoge opbrengst per vierkante meter. Op termijn zullen steeds meer gewassen economisch rendabel worden met urban farming. De vraag die jij jezelf moet stellen is: wil je een trendsetter of een trendvolger zijn? Wil je wachten tot anderen de business bewezen hebben en dan met de stroom meezwemmen of ben je een ondernemen die tegen de consensus in nieuwe werelden wil ontdekken?