Onze voedselketen heeft de grootste impact op het eco-systeem

september 12, 2017 Post Comment Milieu
Volgens een (engelstalig) artikel in The Guardian is de manier waarop we voedsel produceren de grootste bedreiger van onze ecologie. Hieronder wordt verstaan de landbouw, veeteelt, visserij en de jacht. Het leidt tot waterschaarste in veel landen, draagt voor een kwart bij aan het broeikaseffect en produceert enorme hoeveelheden stikstof die ‘dode zones’ veroorzaakt in de kustwateren.
Klimaatwetenschappers beweren dat dit zal leiden tot afnemende landbouwproductiviteit met mogelijk katastrofale gevolgen voor de voedselketens. Er moeten belangrijke beslissingen gemaakt worden en daarvoor is van belang dat nationale overheden over hun lokale problemen heen kunnen stappen en samenwerken om het tij te keren.
Lees het volledige artikel hier.