Glysofaat (Roundup) nog 5 jaar te koop

Vorige week werd in Brussel besloten dat de onkruidverdelger Roundup (gebaseerd op Glysofaat) nog 5 jaar gebruikt mag worden. Ik wil niet ingaan op de discussie over de risico’s voor de volksgezondheid van dit middel. Die wordt op allerlei andere podia gevoerd. In de Volkskrant stond een interessant artikel wat de complexiteit van het probleem aardig schetst. Link.

Aan de ene kant vind je de groenbeweging die alles wat uit de koker van Monsanto komt per definitie verafschuwt. Aan de andere kant zijn er datzelfde Monsanto dat via krachtig lobbywerk de politiek beïnvloedt (met name de christen democraten die een sterke band hebben met de traditionele landbouw) en de traditionele boeren. Over en weer wordt de media voor het karretje gespannen al dan niet met halve waarheden en leugens om hun mening te verspreiden. De status (op dit moment) is dat het gif nog 5 jaar toegestaan is in Europa. Sommige landen zijn wat pro-actiever: in België is Roundup voor particulier gebruik al verboden. Nederland daarentegen wilde graag nog 10 jaar doorgaan. Tja, de Nederlanders blijven toch vooraleerst koopman en onze landbouwindustrie is erg machtig.

Het punt dat ik wil maken is dat het gebruik van Glysofaat op zijn minst twijfelachtig genoemd kan worden. En, hoewel het nog niet onomstotelijk bewezen is, ligt de correlatie met de afnemende hoeveelheid insecten (feit) erg voor de hand. Dat lijkt me een risico met potentieel desastreuze gevolgen. Want hoewel veel insecten alleen maar als irriterende factor bestaansrecht lijken te hebben zou ik onze aarde niet zonder insecten niet willen meemaken (als dat al kan). Het nut van deze wezens overstijgt de irritatie van kriebel, jeuk en smerige autoruiten.

Ik wijs er nog maar even op dat indoor farmers geen Roundup of andere insecticiden gebruiken. Hooguit worden sluipwespen of lieveheersbeestjes ingezet om andere beestjes weg te houden bij de oogst. Wel moeten we onze regering zien te overtuigen van het feit dat de mate waarin onze boeren het middel op de gewassen spuiten alle perken te buiten gaat. Een compromis tussen verbieden en onderdompelen moet toch mogelijk zijn. We zijn per slot van rekening Nederland, polderland.

Lees hier alle artikelen op nu.nl met de tag glysofaat