Energie-intensieve teelt erger dan ‘Food miles’ ?

november 20, 2017 Post Comment Klimaat, Milieu, Sociaal

De winter staat weer voor de deur. Het is de tijd van het jaar dat we een deel van ons groenten- en fruitaanbod uit verre landen laten overkomen. Met dank aan ‘food miles’. Ik ben iedere keer weer verbijsterd als ik in de supermarkt op de stikker achter ‘land van oorsprong’ New Zealand, Kenia of Chile zie staan. Hoe is het toch mogelijk dat het voor de supermarkt blijkbaar rendabel is om voedsel over 18.000 km te laten vervoeren en hier voor acceptabele prijzen aan te bieden. Dat kan alleen als er het transport (te) goedkoop is. (we gaan nu niet in op de werkomstandigheden of de lonen van mensen in derde wereld landen) We weten dat vliegmaatschappijen geen belasting betalen op de kerosine. De ‘externe kosten’ van het vliegen worden op de bevolking omgeslagen zonder dat men er weet van heeft. Milieuverontreiniging, geluidsoverlast en de impact op de volksgezondheid wordt via de belasting of zorgpremie door ons allen gedeeld. Ach, in Lelystad en de omgeving weten ze nu ook wat de gevolgen zijn van deze ongebreidelde expansie van vliegverkeer.

Herkomst van energie maakt het verschil

‘Food miles’ is een controversieel item. Sommige partijen beweren dat de milieudruk door food miles minder is dan bij ‘local food’. Grote bedrijven zouden veel efficiënter werken en de ‘economies of scale’ zijn in het voordeel van de groot-aanbieders. Lokale productie kost ook meer energie in de winter dan aan de andere kant van de aardbol waar het dan zomer is. Wat men echter buiten beschouwing laat, is dat energiegebruik per se niet slecht is. Als de energie duurzaam opgewekt wordt (zonne- of windenergie) is het niet relevant hoeveel je er van gebruikt. Het vliegtuig of de boot waarmee voedsel wordt vervoerd maakt vooralsnog gebruik van fossiele brandstoffen die het milieu vervuilen. Dus, een lokale indoor farm die gebruik maakt van duurzame energiebronnen is altijd te prefereren boven het invliegen van voedsel uit gebieden waar het nu zomer is. Ook schijnt de zon daar gratis. En over het fenomeen ‘gratis zonneschijn’ hebben we al eerder eens geschreven. Lees het via deze link.

Zelf verdiepen..

Wil je meer weten over food miles, dan kun je hier een link vinden naar de website van van het WorldWatch Institute. En deze link gaat naar de (Engelse) website van foodmiles.com. In beide gevallen is de moraal van het verhaal: probeer zo veel mogelijk lokaal voedsel te kopen. Het is waarschijnlijk beter en gezonder voor jezelf (het voedsel hoeft geen speciale behandeling te krijgen om de reis te doorstaan) maar het is zeker beter voor het milieu. Via de wiki ‘food miles’ op Wikipedia kom je bij veel andere informatiebronnen.