Indoor Farming, een oplossing voor watercrisis?

Het is misschien raar om te stellen nu er deze weken zulke dramatsche overstromingen hebben plaats gevonden en Afrika, India en het zuiden van de Verenigde Staten maar water is en wordt steeds meer een schaarste artikel. Voedselproductie is één van de grootste watergebruikers wereldwijd. ...
Read More →